Destek Hizmetleri

TeknoNova, müşterilerinin iş gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilmek için seçkin mühendislerden kurulu kadrosunu müşterilerinin hizmetine sunar. TeknoNova, firmaların bilgi işlem ve teknoloji ağırlıklı departmanlarının kalifiye eleman açığını kapatmak veya müşterilerinin yürütmekte oldukları projelerde ki iş yükü fazlalığını hafifletmek için iki farklı hizmet sunar...

TeknoNova Dış Kaynak Kiralama Hizmeti

TeknoNova, müşterisinin gereksinimlerini, müşterisinin elindeki iş çeşitliliğini ve yük dağılımını inceleyerek bir analiz yapar. Bu analiz doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlara en uygun profildeki elemanını müşterisine kiralar. Kiralanmış olan elemanına gerekli eğitimleri verir, teknolojik olarak güncel bilgilere sahip olmasını sağlar, yönetir ve raporlar. Belirli aralıklar ile eleman değişimini sağlayarak müşteriye özel bilginin çoklanmasını ve yedek elemanlar oluşmasını sağlar.

TeknoNova Yazılım Destek Hizmeti

TeknoNova, müşterisinin gereksinimlerini, müşterisinin elindeki iş çeşitliliğini ve yük dağılımını inceleyerek bir analiz yapar ve bir iş süreci oluşturur. Daha sonraki aşamada bu iş sürecini yürütebilecek en uygun profildeki elemanlarını seçerek bir eleman havuzu oluşturur ve bu havuzu müşterisine kiralar. Havuzdaki elemanlarına gerekli eğitimleri verir, teknolojik olarak güncel bilgilere sahip olmalarını sağlar, yönetir ve raporlar.